lapset ja internet

Etusivu

Lapet internetin käyttäjinä

Lainsäädäntö

Internetin mahdollisuudet

Nettiriippuvuus

Internetin käytön rajoittaminen

Yhteenveto

Testaa tietosi

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Viimeksi päivitetty: 20.5.2007.

Lapset & Internet: Opas vanhemmille

Johdanto

Tausta

Miettiessäni opinnäytetyöni aihetta muistin erään televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin lasten ja nuorten internetin käyttöä. Ohjelmassa käsiteltiin tarkemmin IRC-Gallerian käyttöä. Ohjelmasta selvisi, etteivät lasten vanhemmat olleet tietoisia siitä, mitä lapset voivat internetissä tehdä. Myöskin vaikutteet, joita internetistä saa, olivat vanhemmille outoja. Tästä syntyikin ajatus tehdä opas ala- ja yläasteikäisten lasten vanhemmille internetin käytöstä ja sen vaaroista.

Nykyteknologian aikana lapset aloittavat tietokoneen käytön yhä nuorempana. Internetin tuomat mahdollisuudet lisäävät lasten ja nuorten kommunikointia internetin välityksellä. On olemassa erilaisia chat-huoneita, keskustelufoorumeita, kuva-gallerioita, internet-pelejä ja muita ympäristöjä, joissa lapset voivat kuluttaa aikaansa. Siitä ei ole haittaa, mutta seuraukset voivat olla vakavia, jos lapset antavat itsestään henkilökohtaisia tietoja. Näistä asioista vanhempien olisi hyvä tietää, jotta he voivat neuvoa lapsiaan oikeasta netiketistä. (Netiketti = internetin epävirallinen käyttäytymissääntö. Web facta, WSOY n.d.)

Tarkoitus

Työn tarkoituksena on tehdä vanhemmille internetistä löytyvä opas. Oppaassa kerrotaan, miten lasten internetin käyttöön tulisi suhtautua ja se sisältää myös tietoa erilaisista yleisimmistä foorumeista. Sivustolta löytyy myös Flash-peli, jolla voidaan testata opittua tietoa.

Tarkoituksena ei tietenkään ole mustamaalata näitä erilaisia sivustoja, joilla lapset viettävät aikaansa. Nämä eivät ole oikein käytettyinä haitallisia. Oppaan tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä lasten internet-riippuvuutta. Jos lapset viettävät internetissä vain rajoitetun ajan päivässä, eivät he luultavasti vanhempanakaan kuluta kohtuuttomasti aikaa internetissä.

Tietoja tekijästä.

Työssä käytetyt Lähteet.