Lapset ja Internet

Etusivu

Lapet internetin käyttäjinä

Lainsäädäntö

Internetin mahdollisuudet

Nettiriippuvuus

Internetin käytön rajoittaminen

Yhteenveto

Testaa tietosi

Lähteet

Aidattu puutarha n.d.. Tietoturvakoulu. [online] [viitattu 13.1.2007] www.tietoturvakoulu.fi/v_suojaa_2_aidattu.htm

Ahjoniemi, Heidi & Peltoniemi, Teuvo 2006. 421 Nettiriippuvuuden hoito. [online] [viitattu 31.12.2006]
www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/421-nettiriippuvuuden-hoito

Hakukoneiden markkinaosuudet Suomessa 2006. [online] [viitattu 24.3.2007] www.hakukoneoptimointia.com/hakukone-uutisia/hakukoneiden-markkinaosuudet-suomessa-2.html

HS = Helsingin sanomat 5.10.2004. Selvitys: Opinto-vilppi yleistä tietotekniikan avulla.

Hintikka, Kari A, Kaartinen, Petrus & Lepistö Mika 2000. Internetin Käyttäjän opas 2000. Helsinki: Oy Edita Ab.

Hyvä tietää ennen kuin hankit esto-ohjelman n.d.. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Viisaasti verkossa. [online] [viitattu 13.1.2007] http://vanhemmat.mll.fi/lapsetjamedia/tekniikka_estot.php

IRC-opas, pitkä oppimäärä n.d.. IRC-Galleria. [online] [viitattu 4.10.2006]
www.irc-galleria.net/irc-opas.html

Karhu, Tuomas 2005. Ohjelmat hyötykäyttöön. Kodin ohjelmisto-opas. Jyväskylä: Docendo Finland Oy

Kauppila, Riitta 2006. Nettikiusaaminen ja muita lasten huonoja verkkotapoja. Esitelmä. Uimarengas mediatulvaan - kirjastosta, Tampereen kaupunginkirjasto 16.10.2006. Tampere

Korhonen, Johanna 2003. Iloa internetistä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Kuvaboxista usein kysyttyä n.d.. Kuvaboxi. [online] [viitattu 14.10.2006]
www.kuvaboxi.fi/faq.html

Lahtonen, Tommi & Ollitervo, Annukka n.d.. Mikä ihmeen IRC?. [online] [viitattu 21.4.2007]
www.irkki.org/irc/

Laki koskee myös nettiä n.d.. Tietoturvakoulu. [online] [viitattu 11.2.2007] www.tietoturvakoulu.fi/ope_kaytos.htm#

Lapselle oma käyttäjätili tietokoneeseen n.d.. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. [online] [viitattu 1.1.2007] http://vanhemmat.mll.fi/lapsetjamedia/tekniikka_puutarha.php

Levine, John R. 2000. Internet Secrets 2nd Edition. Foster City: IDG Books Worldwide.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006b. Lasten vanhempien nettitietoisuus 2006. [online] [viitattu 31.3.2007] http://vanhemmat.mll.fi/lapsetjamedia/files/MLL%20Vanhempien%20nettitietoisuus.ppt

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuortennetti 2006a. Mitä nettikiusaaminen on? [online] [viitattu 17.10.2006] www.nuortennetti.fi/nettiturvallisuus_tieto_22.php

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2007b. Netiketit uudistuivat. [online] [viitattu 11.2.2007]
http://vanhemmat.mll.fi/lapsetjamedia/netiketti_nuoret.php

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2007c. Nuorten netiketti - muista omat oikeutesi internetissä. [online] [viitattu 11.2.2007] http://vanhemmat.mll.fi/lapsetjamedia/netiketti_nuoret.php

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2007a. Vanhemmat vasta heräilemässä nettitietoisuuteen. [online] [viitattu 31.3.2007]
www.mll.fi/?x20737=1625129

Mikä ii2 on? n.d. ii2 Media Oy. [online] [viitattu 4.2.2007]
www.ii2.org/info/fi/vanhemmille.php

MMROGP 2006. Wikipedia. [online] [viitattu 10.12.2006]
http://fi.wikipedia.org/wiki/MMORPG

Mäkinen, Olli 2006. Internet ja etiikka. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy.

Netiketti - Netin käytösopas: Laki ja internet n.d.. [online] [viitattu 28.3.2007] www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/Laki_ja_internet_05022007.pdf

Paakkanen, Mikko 2006. Helsingin poliisin tutkimuksissa löytyi satoja lasten hyväksikäyttöjä. Helsingin Sanomat 28.9.2006, A 12.

Parantainen, Pekka 2006. Nettirakastetun puukottajaa syytetään murhan yrityksestä. Aamulehti 16.9.2006, A 9.

Pelastakaa Lapset Ry 2006a. Lapsen ääni 2006: Netti liittää lapset toisiinsa. [online] [viitattu 17.10.2006] www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/lapsenaani2006/16-17.pdf

Pelastakaa Lapset Ry 2006b. Lapsen ääni 2006: Netti liittää lapset toisiinsa. [online] [viitattu 20.1.2007] www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/lapsenaani2006/Lapsen_aani2006.pdf

Peltoniemi, Tauno 2006. 413 Nettiriippuvuus. [online] [viitattu 31.12.2006] www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/413-nettiriippuvuus

Peltoniemi, Tauno 2004. 413 Nettiriippuvuus Suomessa. [online] [viitattu 11.12.2006]
www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/413-nettiriippuvuus-suomessa

Plagiointi ja vilppi n.d.. Helsingin yliopisto. [online] [viitattu 4.3.2007]
www.valt.helsinki.fi/blogs/opas/plagiointi.htm

Pokeri.TV 2006. Nettipokeri. [online] [viitattu 26.11.2006]
www.pokeri.tv/nettipokeri.html

Päihdelinkki n.d.. Testit - Nettiriippuvuustesti (IAT). [online] [viitattu 31.12.2006] www.paihdelinkki.fi/testaa/netinkaytto.

Roolipelien tyypit 2006. Wikipedia. [online] [viitattu 10.12.2006]
http://fi.wikipedia.org/wiki/Roolipeli

Rikoslaki 9.6.2000/531

Saarela, Tanja 2005. Vahdi nettiä. [online] [viitattu 14.1.2007] www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/569/index.html

STT 2006. Internetissä herjanneelle sakkoja. Helsingin Sanomat 21.12.2005

Sulake Corporation ltd n.d.. Opas vanhemmille. [online] [viitattu 31.3.2007]
www.habbo.fi/help/parents_guide.html

Sulake Corporation ltd 2006. Teenagers around the world are selective in their media use habits. [online] [viitattu 4.2.2007] www.sulake.com/pressroom_releases_19102006.html

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Tekijänoikeuden perusteita n.d.. Opetusministeriö. [online] [viitattu 11.2.2007]
www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_perusteita/?lang=fi

Tietoa IRC-Galleriasta käyttäjien vanhemmille n.d.. IRC-Galleria. [online] [viitattu 14.10.2006]
www.irc-galleria.net/parentsinfo.php

Vinkkejä netin yhteiseen käyttöön n.d.. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. [online] [viitattu 1.1.2007]
http://jkk.mll.fi/lapsetjamedia/saannot_yhteinen.php

VIP-ominaisuudet n.d.. IRC-Galleria. [online][viitattu 4.2.2007]
www.irc-galleria.net/VIP.php

VIP-ominaisuuksien tilaaminen n.d.. IRC.Galleria. [online] [viitattu 4.2.2007]
www.irc-galleria.net/VIP-order.php?page=intro

What is Runescape? 2006. Jagex Ltd. [online] [viitattu 10.12.2006]
www.runescape.com/

What is WoW? 2006. Blizzard Entertainment. [online] [viitattu 10.12.2006] www.worldofwarcraft.com/info/basics/guide.html

WSOY Web facta n.d.. Tietosanakirja [online] [viitattu 20.6.2006] www.webfacta.com/index.asp?id=0