Lapset ja Internet

Etusivu

Lapet internetin käyttäjinä

Lainsäädäntö

Internetin mahdollisuudet

Nettiriippuvuus

Internetin käytön rajoittaminen

Yhteenveto

Testaa tietosi

Yhteenveto

Internet ei ole enää vain muutamien ihmisten ulottuvilla, vaan se on nykypäivää meille jokaiselle. Siinä missä vanhemmat sukupolvet ovat viettäneet lapsuutensa ilman nykypäivän teknologian ihmeitä, ovat nykypäivän lapset syntyneet tietoyhteiskuntaan, jossa pääsy internetiin on vain muutaman klikkauksen päässä.

Vaikka edellä onkin kerrottu monista mahdollisista uhista joita internetistä voi löytyä, on internet kuitenkin suuremmaksi osaksi hyödyllinen.

Internet on hyvä tietolähde. Eri hakukoneiden avulla löytää helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon. Suomessa suosituimmat hakukoneet ovat Google, MSN ja Yahoo! (Hakukoneiden markkinaosuudet... 2006). Lapsille on kehitetty omia hakukoneita. Tosin lapsille suunnattuja hakukoneita ei vielä toistaiseksi ole suomenkielisinä. Esimerkkinä lapsille suunnatusta hakukoneesta on Quintura for Kids. Hakukoneiden avulla on helppoa löytää tietoa itseä askarruttaviin asioihin tai apua koulutyöhön. Lähdekritiikki kannattaa silti aina huomioida.

Eri iltapäivälehdillä ja sanomalehdillä on omat verkkolehtensä, joita voi lukea internetistä. Osa näistä vaatii kuitenkin rekisteröitymisen tai on maksullinen. Uutisia voi lukea myös eri televisiokanavien www-sivuilta.

Internet on myös hyvä yhteydenpitoväline. Erilaisten chat:ien, keskustelufoorumien, IRC:n, Messengerin yms. avulla on helppoa ja nopeaa pitää yhteyttä ystäviinsä. Näin voivat puhelinlaskutkin pienentyä.

Opiskelu on myös mahdollista verkon välityksellä. Opiskelu on muutoin samankaltaista kuin koulunpenkilläkin, paitsi että oppilaan ei tarvitse poistua kotoaan. Verkosta löytyvän oppimateriaalin avulla opiskelija tutustuu aiheeseen ja tekee tarvittavat tehtävät. Tehtävät voidaan palauttaa takaisin verkkoon jossa verkkokurssin opettaja arvostelee ne.

Omia asioitaan voi myös hoitaa internetin välityksellä. Riippuen tietenkin lapsen iästä, voidaan esimerkiksi käyttää eri verkkokauppoja, joiden kautta on helppoa tilata eri tuotteita. Lapsille kannattaa kuitenkin painottaa, että internet-tilauksiin pitää pyytää vanhemmilta lupa.

Internet onkin tuonut uusia mahdollisuuksia ja uhkiakin, joita lasten olisi osattava välttää. Vanhempien tulisikin kiinnittää huomiota lastensa internetin käyttöön. Internet tuli vanhemmille uutuutena, mutta lapsille internet on päivänselvä asia, joka on aina ollut olemassa. Ehkä juuri tästä uutuudesta johtuen vanhemmat eivät ole itse internetiin niinkään perehtyneet ja vasta nyt huomanneet, internetin kasvatukselliset puolet.

Tämän oppaan tarkoituksena on ollut herättää mielenkiintoa ja tietoisuutta internetin eri puolista. Internet on kuitenkin niin laaja aihealue, ettei sitä tässä opinnäytetyössä voida käsitellä kokonaan.

Työssä on ilmennyt, että lapset pitävät suosituimpana internetin käyttötapanaan yhteydenpitoa muiden ihmisten kanssa. Internetin välityksellä voi saada uusia ystäviä, mikä on tietenkin vain hyvä asia, mutta valitettavasti joukossa saattaa olla muutamia, joiden tarkoitusperät eivät ole samat kuin lapsen. Näistä vaaroista vanhempien on hyvä informoida lapsiaan. Tässä opinnäytetyössä annettujen ohjeiden mukaisesti tämän pitäisi olla helpompaa.

Hyviä internet-sivustoja joihin on hyvä tutustua:

Nettivihje